SBO 104 (GPS) - TRANSPORT NOVCA

Sigurnosni uređaj vlastite proizvodnje, SBO 104 je elektrohemijski uređaj koji služi za zaštitu pri prepadu tj. kod otimanja vrednosti. Samostalan je i može se umetnuti u bilo koju torbu (aktovku, poslovnu, poštansku...).


Aktivacija


Aktiviranje alarma se vrši jednim od tri načina:

  1. Daljinskim upravljanjem,
  2. Detekcijom nošenja ili
  3. Flax sistemom.

Daljinsko upravljanje podrazumijeva dve komande: aktiviranje i deaktiviranje alarma pomoću daljinskog upravljača.
Detekcija nošenja je stalna komunikacija prijemnika i predajnika, koja kada se izgubi - povećanjem međusobnog razmaka (10-15m), aktivira alarm.
Flax je metalni konektor koji je sa jedne strane pomoću vezice vezan oko ruke nosioca, a sa druge spojen u torbu i aktivira se vađenjem konektora iz torbe.


© 2019. All Rights Reserved