O NAMA

Salon Bankarske Opreme

U čovekovoj je prirodi težnja ka većem osećaju subjektivne,ali i objektivne sigurnosti. Danas je ta potreba izraženija nego ikada.

Međutim,kod zaštite finasiskih institucija važno je imati na umu da je potrebno pre svega sprečiti nastajanje mogućih ugrožavanja i štetnih događaja.

Iz prethodne tvrdnje proizilazi sledeće: ustrojavanjem adekvatne zaštite povećava se osećaj opšte sigurnosti što kod stranaka i zaposlenih povećava zadovoljstvo-što pak,na koncu utiče na bolju iskoristivost kapitalnih i ljudskih resursa.

Upravo u duhu navedenog, SALON BANKARSKE OPREME ,kao lider u opsluživanju bankarskog sektora u regiji, želi započeti kvalitetan dijalog između predstavnika Finasijskih institucija i zakonodavaca,kao i predstavnika kompanija koje opslužuju pomenuti sektor.

Vladimir Skenderija,
Direktor,SBO© 2019. All Rights Reserved