SPINNAKER - TRANSPORT NOVCA

Transport papirnog novca se obično vrši između gotovinskih centara, poslovnica banaka, lokacija bankomata i ostalih objekata koje koriste velike količine novca u poslovanju.
Za vreme tog transporta postoji velika opasnost izvršenja razbojničkog prepada na osobe koje učestvuju u tom transferu, pa tako i na sam novac.
SBO Vam predstavlja najsigurnija rešenja u zaštiti novca prilikom njegovog transporta i garantuje 100% efikasnost.


U većini evropskih zemalja sistemi elektrohemijske zaštite postali su toliko pouzdani da se transport novca obavlja običnim transportnim vozilima u koje je ugrađen navedeni sistem.
Blindirana vozila nisu potrebna, a koliko je spomenuti sistem efikasan i siguran govori i činjenica da pratioci pošiljaka u tim slučajevima nisu naoružani.


Preuzmite PDF ovog proizvoda

© 2019. All Rights Reserved