INTERLOCKING KABINE


Interlocking kabine predstavljaju sigurnosni sistem koji se implementira na ulazu u prostor koji je neophodno osigurati od neželjenih razbojničkih prepada. Ovi sistemi najveću primenu imaju na ulazu u poslovnice banka, kao i na ulazima u ambasade, konzularnim predstavnišvima i sl. Svrha IL kabina jeste da osujete namete razbojnika i da deluju obeshrabrujuće na potencijalnog počinioca. U slučaju da dođe do pokušaja razbojništva, svrha kabine ja da počinilac ostane zarobljen unutra, bez mogućnosti da se oslobodi, ili da na bilo koji način povredi osobe u svojoj neposrednoj blizini (radnici, klijenti I sl).

Naše interlocking kabine su u celosti balistički neprobojne, a za svaki segment kabine (profile, čelični limovi, stakla) Salon Bankarske Opreme poseduje validne sertifikate izdate od strane akreditovanih laboratorija, a u skladu sa važećim normama Evropske Unije.

Naše su kabine standardno opremljene softwerom za upravljanje i poseduju 5 režima rada:

  • automatski mod
  • manuelni mod
  • poslednji izlazak
  • panic mod ( vrata se automatski otključavaju )
  • ugašeni modovi ( vrata su zaključana ) – koristi se kad poslednji zaposleni napušta poslovnicu. Nije potrebno da se vrata mehanički zaključavaju, ali kod ponovnog prvog ulaska, u ekspozituru se može ući samo koristeći ključ, nakon čega se na konzoli bira mod po želji.


Isti SW omogućava kontrolu nad svim kabinama jednog klijenta sa udaljene lokacije (nadzorni centar), kao i daljinsko upravljnje nad kabinom (po potrebi).
Kabina se obavezno oprema master key cilindrima (oboja vrata). U slučaju da elektronika iz bilo kog razloga zakaže u funkcionisanju, klijentu se vrata mogu otvoriti mehanički putem ključa.© 2019. All Rights Reserved