Model: FORMAT SB DEPOT

Karakteristike


SB dnevno noćni trezor služi za deponovanje si- gurnosnih vrećica, metalnih i plastičnih kaseta, torbica i koverata. Jedinica je postavljena sa zadnje strane za zidnu instalaciju. Otvaranje depozita osmišljeno je na način da se pristup sa- mom ubačaju vrši putem magnetne kartice (vidi gornju sliku br. 4). Stranka koristi magnetnu 14    karticu s kojom otvara prednja vrata DNT-a. U unutrašnjem delu uređaja iznad depozitnog bubnja nalazi se pretinac u kom stranka može naći prazne sigurnosne vrećice (vidi gornju sliku br. 5). Depoziti se ubacuju preko zaštitnog bubnja u za- ključani sef (vidi gornju sliku br. 7). Nakon ubaci- vanja depozita na zahtev stranke izdaje se potvrda o izvršenom depozitu. (vidi gornju sliku br. 3) SB dnevno noćni trezor je konstruisan da odgovara protivprovalnoj zaštiti koju pružaju sefovi stepena I–IV.


Preuzmite PDF ovog proizvoda

© 2019. All Rights Reserved